Informació corporativa

Estructura del Grup ”la Caixa”

La nova reorganització del Grup ”la Caixa” preserva la naturalesa jurídica de ”la Caixa”, que continua sent una caixa d'estalvis. L'entitat en surt reforçada amb una estructura financera més sòlida que en garanteix el creixement futur i enforteix l'Obra Social.

”la Caixa” és l'accionista majoritari de CaixaBank, el nou banc cotitzat a través del qual l'entitat exerceix l'activitat financera d'una manera indirecta. D'altra banda, ”la Caixa” agrupa una important cartera de participacions industrials i immobiliàries en una nova companyia no cotitzada.

estructura