Informació corporativa

Qui som

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, és el resultat de la fusió, l’any 1990, entre la Caixa de Pensions, fundada l’any 1904, i la Caixa de Barcelona, fundada l’any 1844. Des dels començaments, ”la Caixa” es va dedicar d’una manera prioritària a l’estalvi familiar i a oferir a tots els clients una assegurança per a la vellesa, quan encara no existia aquesta mena de prestació social a Espanya. Així, des dels orígens, ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i per una vocació de treball en favor de l’interès general, tant a través de l’activitat financera com de l’Obra Social, que finança i manté activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic.

Aquesta vocació de servei s’ha mantingut i consolidat al llarg de tots aquests anys. Així, ”la Caixa” és actualment la primera caixa d’estalvis d’Espanya i la tercera entitat financera del país per resultats, amb una plantilla de més de 32.625 empleats i que exerceix l’activitat bancària de forma indirecta a través de CaixaBank.

CaixaBank disposa de més de 12,9 milions de clients, d'una àmplia xarxa de més de 6.342 oficines, més de 9.696 caixers automàtics, i, és l’entitat líder en banca minorista i de referència del sector financer espanyol.

CaixaBank agrupa tot el negoci bancari de "la Caixa", les participacions en bancs internacionals, el negoci assegurador i les participacions a Telefónica i Repsol.

L’activitat del Grup ”s'orienta cap a un model de banca universal basat en l’estratègia de gestió multicanal, que permet combinar d’una manera eficient la utilització de les tecnologies més avançades i la qualificació dels empleats per oferir el millor servei, i el més complet, al major nombre possible de clients.

Amb l’objectiu de diversificar ingressos i amb el desig de participar en el desenvolupament d’empreses que ofereixen serveis bàsics per a la societat, ”la Caixa” ha optat, des de fa molts anys, per una estratègia d’inversió en participacions empresarials. Actualment, el Grup "la Caixa" té una important cartera de participacions industrials, immobiliàries, bancàries internacionals, del negoci assegurador i en societats del sector serveis.