Informació corporativa

Línies i objectius estratègics

Actualització del Pla Estratègic 2011-2014 per continuar marcant la diferència

El sistema financer ha patit una profunda transformació en els dos anys que han passat des que es va aprovar el Pla Estratègic 2011-2014. Malgrat que l’entorn econòmic i financer ha estat més complex del que estava previst, la gestió i la feina de l’organització, juntament amb les integracions d’altres entitats, han permès complir anticipadament molts dels reptes estratègics que s’havien plantejat inicialment.

Així, ”la Caixa” s’ha consolidat com a líder del sistema financer espanyol, i alhora ha fet un gran esforç per mantenir una posició financera i comercial en línia amb els objectius.

De cara al 2013-2014, el grup ha actualitzat el seu Pla Estratègic per adaptar-lo al nou entorn, però mantenint els mateixos principis i valors que defineixen el Grup:

  • Compromís social
  • Prudència i visió a llarg termini
  • Proximitat als clients
  • Excel·lència en el servei
  • Plantilla preparada i motivada
  • Innovació tecnològica
  • Model de govern corporatiu

Basant-se en aquests eixos, ”la Caixa” persegueix consolidar el lideratge en banca minorista a Espanya, diversificar el negoci, aprofundir en la internacionalització, mantenir el compromís amb el teixit empresarial i continuar generant valor a la societat. Concretament, els 11 grans reptes del Grup ”la Caixa” són:

1. Servir al client amb el màxim nivell de qualitat
2. Desenvolupar l’acció empresarial sota els millors principis ètics i de bon govern
3. Mantenir el lideratge en banca minorista a Espanya
4. Diversificar el negoci cap a empreses
5. Fer prevaldre la fortalesa financera
6. Millorar la rendibilitat ajustada al risc
7. Desenvolupar el lideratge directiu
8. Ser líders en innovació
9. Avançar en la internacionalització
10. Consolidar Criteria Caixa-Holding com a braç inversor del Grup
11. Reafirmar el paper de l’Obra Social