Informació per a inversors

Informació amb rellevància prudencial

Aquesta Informació amb rellevància prudencial compleix els requisits de divulgació al mercat recollits en el Pilar 3 del Nou Acord de Capital de Basilea i desenvolupats en la Circular del Banc d’Espanya 3/2008, del 22 de maig, sobre determinació i control dels recursos propis mínims de les entitats de crèdit.

 

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader