Informació per a inversors

Agències de ràting

  Llarg termini Curt termini Perspectiva Data d’Avaluació Lloc web
Fitch BBB- F3 Negativa 14/04/2014 http://www.fitchratings.com 

Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.