Responsabilitat corporativa

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, una entitat compromesa

Des de fa més de cent anys que la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona manté una política d’actuació basada en l’eficiència econòmica i en l’actuació responsable.

L’entitat va néixer l’any 1904, en forma de caixa d’estalvis, amb una finalitat social orientada a evitar l’exclusió financera i amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com aleshores, treballa amb una visió del negoci a llarg termini que té en compte a totes les persones i col•lectius amb què es relaciona. I té el convenciment que, des de la seva posició i sota la guia dels valors de lideratge, confiança i compromís social, forma part de la seva responsabilitat corporativa fomentar una actitud sostenible en la seva esfera d’influència.

"Aquesta caixa és institució d'interessos econòmics, però més que això i sobre això, és obra d'ideals socials.“ (1927)

Francesc Moragas Barret
(fundador i primer director general)

 

  • CaixaBank catala

    Logo caixabank
    Des del juliol del 2011, l’entitat exerceix l’activitat financera de forma indirecta, a través de CaixaBank, un banc que comparteix els seus valors i el ferm compromís amb les persones i l’entorn que ha caracteritzat la seva llarga trajectòria.
  • Obra social catalan

    Logo Obra Social
    L'Obra Social és l’instrument que li permet desenvolupar un gran nombre d’iniciatives amb l’objectiu de donar oportunitats a les persones, amb independència de l'edat, el sexe o la condició.